Regisztráció, vásárlás előtt kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak teljes tartalmával egyetért, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Oldalunkon szereplő adatok, leírások, információk és illusztrációk tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A Patricar Hifi & Accessories webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül a www.patricar.hu webcímen lehetséges. A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a Patricar Hifi & Accessories webáruházat üzemeltető Mátra Netshop Kft. mint Vállalkozás, valamint a megrendelő, mint Fogyasztó között.

A megrendelésre a 2013. évi V. évi Polgári Törvénykönyv, az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai az irányadóak

 A vásárlási megállapodás írásban foglalt szerződésnek minősül, minden esetben iktatásra kerül és az iktatott szerződés utólagosan is megtekinthető.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Szerzői jogi védelem alatt álló weblap:
A weboldal közleményeinek alapjául szolgáló tények és napi hírek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó, stb.) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve - csak a Mátra Netshop Kft. előzetes, írásos engedélyével használható fel. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap szerzői jogi védelem alá eső elemei nem helyezhetőek el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal illetve annak alkotóelemei közlési engedély esetén sem változtathatóak meg és nem használhatóak fel a portál tartalmától eltérő célra.

A Patricar Hifi & Accessories webáruház működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén ügyfélszolgálatunk a megadott elérhetőségeken áll szíves rendelkezésére.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Mátra Netshop Kft.

Székhely: 3359, Tenk Szabadság út 12/A

Számlaszám: OTP Bank 11739047-20023728-00000000

Adószám: 22765790-2-10

Közösségi adószám: HU22765790

Cégjegyzék szám: Cg. 10-09-030953

Kibocsátó cégbíróság: Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A felek között létrejött szerződés nyelve: magyar

Az e-kereskedelmi tevékenység igazolásának nyilvántartási száma

Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 14/2015.

Adatvédelmi Nyilvántartási azonosító: NAIH-69260/2013.

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kamarai nyilvántartási szám: HE22765790.

Tárhelyszolgáltató: PcNetSecurity Kft.

Székhely: 2235 Menede, Zrínyi út 40.

Adószám: 24131298-2-13

e-mail: info[kukac]pcnetsecurity.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat

E-mail: info[kukac]patricar[pont]hu

Tulajdonos: Petneházi Patrik, Petneházi Lajos, Gergely Brigitta

Ügyvezető: Petneházi Patrik

Tel.: +36 (30)5626-744

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Tel.:  +36(30)5626-744

E-mailben: 0-24 óra Kérjük, elsődlegesen e-mailben értesítsen minket!

Tel.: H-P: 8-18 óra

Internetes honlap címe: www.patricar.hu

A webáruházunkban kínált termékek az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

- Autóhifi (fejegységek, erősítők, akkumulátorok- és töltők, hangszórók, mélynyomók, mélyládák, rezgéscsillapítók, monitorok, szerelési kellékek, használt autóhifi termékek)

Áraink magyar forintban értendőek (HUF). Honlapunkon megjelenített árak bruttó fogyasztási árak, azaz tartalmazzák az ÁFA-t, amely egy darab termékre vonatkozik és nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott és általunk visszaigazolt megrendelés szerinti ár kerül felszámításra. Az oldalon lévő esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk fogyasztóink szíves figyelmét, hogy a termékekről közölt egyes képek illusztrációk. Az Ön képernyőjén látható színek, méretarányok minimálisan eltérhetnek a termékek valódi színárnyalatától, méretarányaitól.

Szavatosság, jótállás:

Szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait tartalmazó 19/2014. (04.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint járunk el termékszavatossági, kellékszavatossági és jótállási igények érvényesítésekor.

Ezen rendelet alapján a termékszavatossági igény a termék gyártójára is kiterjed.

A szavatosság a gyári hibára, illetve  anyaghibára vonatkozik: azt szavatoljuk, hogy a termékek, amelyeket a Patricar Hifi & Accessories forgalmaz hibátlanok és első osztályúak. Amennyiben nem, akkor a törvényben előírt módon cserét, vagy teljes körű pénz visszafizetési kötelezettséget vállalunk. Termékeink beüzemelése szaktudást igényel, ennek hiányában történő beszerelésből eredő kárnál cégünk nem köteles garanciát vállalni az adott termékre.
A meghibásodott terméket átvizsgáljuk, amennyiben a hibát nem megfelelő beüzemelés okozta, átvizsgálási költség terheli a vásárlót. Továbbá van lehetőség a termék javíttatására is.

Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok, számla megléte esetén lehetséges.

 Az általunk forgalmazott termékekre a beszállítóink, a gyártók és importőrök változó idejű garanciát adnak. A garancia ideje termékenként eltérő lehet, de általában a termék átadásától számított 12 hónapig, esetenként 24, illetve 36 hónap is lehet. Kérjük, hogy a számlát, illetve a jótállási jegyet őrizze meg, a garancia csak valamelyik megléte esetén érvényesíthető. A garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik.

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

 (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

 2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

 (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 d) a hiba bejelentésének időpontját,

 e) a hiba leírását,

 f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 a) a fogyasztó nevét és címét,

 b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

 c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

 d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 (2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 (2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 (3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

 8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 

1.Ha Ön, mint Fogyasztó a szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, cégünk erről jegyzőkönyvet vesz fel.

2.A jegyzőkönyvben rögzítjük a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is.

A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Amennyiben elutasítjuk a Fogyasztó igényét, akkor a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

3. Cégünk köteles a javítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással

elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor visszakövetelheti a vételárat.

 Az árukat az adott termékekre vonatkozó előírások szerint jóváhagyott kivitelben szállítjuk. Az áru átadásakor minden berendezéshez, illetve készülékhez a hatályos törvényi előírások alapján biztosítunk magyar nyelvű kezelési utasítást, áruosztály-, vagy minőség-besorolást és jótállási jegyet. A Fogyasztó a termék meghibásodása esetén a jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviz(ek)hez fordulhat javítás céljából vagy visszaküldheti az eladónak (Patricar Hifi & Accessories)

A berendezések márkaszervizbe történő szállításának költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.

Portósan és utánvéttel nem veszünk át csomagot!

A termék kijavítását követően vállaljuk a térítésmentes házhozszállítást, kivétel az alábbiak:

Ha a szervizben kiderül, hogy a készülék(szakszerűtlen üzembehelyezés, nem rendeltetésszerű használat, esetleg külső behatás, és egyéb okok miatt) javítása nem garanciális ez esetben a fogyasztót felhívjuk telefonon egyeztetés céljából a továbbiak megbeszélése végett. Bizonyos márkaszervizek esetében a nem garanciális javítás úgy történik, hogy amennyiben bebizonyosodik a termék nem rendeltetésszerű használata, úgy a szerviz a javítást automatikusan elvégzi és a javítási költséget kiszámlázza a Fogyasztónak. Amennyiben a Fogyasztó a javítási költséget nem fizeti ki, úgy a terméket visszatarthatja a szerviz. Ebben az esetben a futárcég szállítási költsége a Fogyasztót terheli.

Vásárlástól való elállás joga:

Az alábbi linkről letölthető: Elallasi-nyilatkozat.docx

 - A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt vásárlásától elállni. Kérjük, ebben az esetben ilyen irányú igényét szíveskedjék ügyfélszolgálatunkon írásban jelezni.

A mindenkori törvényi szabályozás értelmében a vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog azon termékekre vonatkozik, ami eredeti, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Patricar Hifi & Accessories webáruházba.

Elállási jog alól kivételt képez:

A Mátra Netshop Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, eredeti csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Továbbá nem szolgáltatható vissza azon termék, amely más Fogyasztó részére történő értékesítése már nem lehetséges.

-        Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles e-mailben az info@patricar.hu e-mail címre írásban jelezni.

Vásárlástól való elállás esetén a Patricar Hifi & Accessories webáruházat üzemeltető Mátra Netshop Kft. a vevő által kifizetett összeget, a teljes vételárat, valamint a szállítás díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Mátra Netshop Kft azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog gyakorlására a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Reklamáció

Amennyiben a vásárlása során panasza merül fel, kérjük azt ügyfélszolgálatunk felé szíveskedjen írásban jelezni a megadott elérhetőségünkön: info@patricar.hu

Mindent megteszünk, hogy panaszát megfelelően orvosoljuk, de amennyiben ez eredménytelennek bizonyulna,  a lakóhelye szerinti Járási Hivatalhoz fordulhat fogyasztóvédelmi bejelentésével. Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyében.

A felelősség korlátozása

A www.patricar.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Mátra Netshop Kft.-t nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést. A Mátra Netshop Kft. nem felelős a szoftver, a program, vírusok okozta vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett hiányosságért, illetve az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Mátra Netshop Kft-t kártérítési kötelezettség NEM terheli.

Egyéb rendelkezések

Eladó bármikor jogosult a www.patricar.hu webáruház általános szerződési feltételein változtatást eszközölni, annak bizonyos pontjait módosítani. Adott megrendelésre a megrendelés idején hatályban lévő szerződési feltételek alkalmazandók.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Patricar Hifi & Accessories webáruház, illetve annak tulajdonosa a Mátra Netshop Kft azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezéseit, hogy biztosítsa kedves vásárlóit és weboldala látogatóit adataik biztonságos kezeléséről.

Adatkezelés

A Patricar Hifi & Accessories webáruház használata során a Mátra Netshop Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további, harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Mátra Netshop Kft alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Mátra Netshop Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

(a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy a céggel, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik;

(b) a céghez és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és

(c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a cég felhasználói, webhelyei adatait.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat cégünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

.  A Mátra Netshop Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Cookie-k

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k (anonim látogatóazonosító) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak  részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A regisztráció, valamint a megrendelés folyamán rögzített adatokat a Mátra Netshop Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Adatainak törlését ügyfélszolgálatunkon az info@patricar.hu e-mail címen írásban kérheti.

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:

    az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,

    az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
    figyelembe vesszük:
    a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó paragrafusait
    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
    az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. Fejezetének rendelkezéseit
    az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII.13.) Kormány rendelet
    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
    a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

Jelen szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az iktatásra és megőrzésre kerül.

A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon található szövegek és képek utánközlése kizárólag előzetes engedély után történhet.

Az esetleges jogviták elbírálására a felek az Eger Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadóak. A webáruházban történő regisztrációval, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Mátra Netshop Kft Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Kövess minket Facebook-on